Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Oklart om behandling av akut rygg- eller nacksmärta förebygger långvarig smärta

Det är osäkert om behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat vid akut rygg- och nacksmärta leder till att smärtan kan förebyggas på lång sikt. Det vetenskapliga underlaget räcker idag inte till för att ge ett säkert svar visar SBU:s utvärdering.

SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget för hur fysisk träning, manuell behandling och insatser för att förändra beteendet kan förhindra att akut nack- eller ryggsmärta utvecklas till långvarigt smärttillstånd. Dessa behandlingar erbjuds vanligen hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat.

Forskningsgenomgången från SBU ställer frågan hur väl dessa behandlingar förebygger långvariga smärtproblem när de används i samband med akut smärta. Utvärderingen visar att det inte går att dra säkra slutsatser om de är effektiva för att förebygga långvariga problem. Anledningen är att studier som studerar förebyggande insatser är för få och har för få individer. Slutsatsen är inte att dessa behandlingar är ineffektiva, däremot behövs mer systematisk forskning på området.

Bakgrund

Omkring var femte svensk drabbas varje år av led- eller muskelsmärta, oftast i rygg eller nacke. Smärtan går oftast över men det är också vanligt att den återkommer och för omkring en tiondel kommer besvären att utvecklas till långvariga besvär som försämrar både livskvalitet och arbetsförmåga. Det är därför viktigt att veta vilka insatser som hindrar en akut nack- eller ryggsmärta från att bli långvarig.

Manuell behandling innebär att till exempel en fysioterapeut eller naprapat använder speciella handgrepp för att öka rörligheten i en led eller för att minska smärta.

Till rapporten Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke. Effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder (2016)

Publicerad 1 februari 2016