Bedömning av trumhinnebilder

Vad kan du se genom otoskopet/otomikroskopet? Titta på nedanstående bilder och välj vilken diagnos som passar bäst för de olika fotona. Klicka på det alternativ du tror är korrekt.

1. Vilken diagnos ställer du?

2. Vilken diagnos ställer du?

3. Vilken diagnos ställer du?

4. Vilken diagnos ställer du?

5. Vilken diagnos ställer du?

6. Vilken diagnos ställer du?

7. Vilken diagnos ställer du?

8. Vilken diagnos ställer du?

9. Vilken diagnos ställer du?

10. Vilken diagnos ställer du?

11. Vilken diagnos ställer du?

12. Vilken diagnos ställer du?

13. Vilken diagnos ställer du?

14. Vilken diagnos ställer du?