3.1 Din bedömning är riktig

Bilden visar en vänster trumhinna med akut mediaotit. Gult vax i trumhinnekanten och ut i hörselgången. Trumhinnan är buktande med utsuddade konturer, ”navlad” vid umbo och hammarskaftet skyms av den buktande trtumhinnan. Färgen är vitgrå, blek, området ovan hammarskaftet är rodnat, kärlinjicerat. Trumhinnan är ogenomskinlig (mjölkig), förtjockad. Ingen synlig reflex.

I det här fallet, då trumhinnan är klart buktande och förtjockad är diagnosen AOM säker. Det medför att rörlighetsbedömning och/eller tympanometri inte är nödvändig.