7.1 Din bedömning är riktig

Bilden visar en sekretorisk mediaotit på vänster öra. Trumhinnan är indragen med perspektivisk förkortning av hammarskaftet och utskjutande processus brevis. Färgen är delvis gul, delvis mjölkig och det finns lätt kärlinjektion kring umbo. Trumhinnan är ogenomskinlig och har splittrad ljusreflex. Litet myringosclerosplaque finns i främre nedre kvadranten, troligen efter tidigare paracentes och bakom umbo i nedre delen av bakre övre kvadranten finns en liten retraktion (atrofi) troligen efter tidigare rörbehandling.