1.1 Din bedömning är riktig

Bilden föreställer en frisk höger trumhinna. Den är normalställd, blek men något gulaktig, relativt genomskinlig med fin reflex i främre nedre kvadranten.

Bilden kan antyda att det finns tunn vätska i mellanörat. Därför bör man göra rörlighetsbedömning med pneumatisk otoskopi (Siegle´s tratt) och/eller tympanometri för att utesluta sekretorisk otit (SOM) om man är tveksam. Vid normal rörlighet och A- eller C1-tympanogram är trumhinnan frisk och  mellanörat luftat.