11.1 Ditt svar är korrekt

Bilden föreställer en vänster trumhinna med två ogenomskinliga blåsor (bullae), den bakre (närmast kameran) gul. Synliga delar av trumhinnan är  kärlinjicerad, rodnad, delvis buktande som tecken på akut mediaotit. Ibland finns bara blåsor på trumhinnan, medan mellanörat är luftat. Detta tillstånd kallas bullös myringit. Ibland kan blåsan fylla ut hela synfältet och det är nästan omöjligt att bedöma resten av trumhinnan. Om man är osäker på mellanöreengagemang är det lämpligt att göra tympanometri. Vid luftat mellanöra föreligger bara myringit, trumhinneinflammation. Om man sticker hål på blåsan, vilket inte är smärtsamt, kommer tunt eller muköst sekret, inte var.