2.1 Din bedömning är riktig

Bilden visar en frisk vänster trumhinna, normalställd, tunn, blek, genomskinlig, med fin reflex i nedre kvadranten. Den bleka slemhinnan på mellanörats medialvägg (promontorium) är väl synlig, liksom incusstapesleden, som syns i bakre övre kvadranten.

Vidare utredning med pneumatisk otoskopi och tympanometri är inte nödvändigt eftersom man ser tydligt att mellanörat är luftat.