4.1 Din bedömning kan vara riktig

På bilden ses gult vax i hörselgångsmynningen. Trumhinnan  är inte buktande, man kan se konturerna av hammarskaftet. Trumhinnan är ogenomskinlig, förtjockad, rosafärgad, kärlinjicerad med ökad kärlinjektion över hammarskaftet.

Eftersom man inte ser någon tydlig buktning kan det antingen vara en sekretorisk otit eller en akut mediaotit i läkning. Om det finns tydliga akuta symtom och rörligheten är helt upphävd/nedsatt kan den tolkas som en AOM. Tidsförloppet av eventuella övriga symtom avgör diagnosen.