Ditt svar kan vara korrekt

Bilden föreställer en höger trumhinna som buktar lätt med en tydlig nivå där mellanörat delvis är fyllt av mukös vätska eller var (pus), delvis är luftförande. Trumhinnan är lätt kärlinjicerad, mer förtjockad upptill bakåt och tunnare i främre övre kvadranten. Hammarskaftet syns delvis. Om det samtidigt finns symtom på akut insjuknande med ÖLI, feber, smärta kan en akut mediaotit misstänkas. Här kommer åter tidsaspekten in. Om symtomen varat över 24 timmar och barnet är under 2 år bör antibiotika ges i annat fall kan man avvakta. Om barnet kommer på 3 månaders kontroll efter en akut otit och är symtomfritt kan tillståndet betraktas som en sekretorisk otit i läkning och bör inte antibiotikabehandlas.