9.1 Din bedömning är riktig

Bilden visar en simplex otit på vänster öra. Trumhinnan är normalställd med bevarade konturer, inte buktande. Hammarskaftet syns tydligt och är rodnat, kärlinjicerat medan den övriga trumhinnan är mera lila- rosafärgad.

Trumhinnan är lite ogenomskinlig. Det är svårt att avgöra om mellanörat är luftat eller inte. I det här fallet måste man bedöma rörligheten med siegling eller tympanometri för att vara säker på att mellanörat är luftat.