Sök våra publikationer här

Publikationer

Exportera publikationer

Vill du beställa en publikation?
SBU:s publikationstyper
Sök vetenskapliga kunskapsluckor
Vetenskap & Praxis
SBU:s handbok
Sök regionala HTA-rapporter
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera