Interaktiva fall om otiter (öroninflammationer)

Patientfall

Tympanometri

Att bedöma en trumhinna

Diagnostiska frågor om hörseln

Bedömning av trumhinnebilder

Hur mycket vet du om rörbehandling?

Det har du chans att testa i vårt interaktiva studiematerial. Vi presenterar fyra barn: Kalle, Tilde, Oskar och Knut, som alla har någon form av inflammation i mellanörat.

Dessutom finns här två kunskapstest med flervalsfrågor. En är inriktad på diagnostik och en på själva rörbehandlingen.

Syfte

Syftet med fallen är att belysa vilka barn som bör erbjudas rörbehandling samt handläggningen inom primärvård och på öron-näs-halsmottagningen för barn med misstänkt mediaotit.

Källor

Materialet bygger i huvudsak på slutsatserna från SBU:s rapport Rörbehandling vid inflammationer i mellanörat (SBU-rapport 189, år 2008).

Behandling av akut mediaotit ingick inte i SBU-rapporten. De delar av fallen som handlar om antibiotikaförskrivning baseras därför på rekommendationerna från Otitkonsensus 2000 och Strama.

Medverkande

Författare

Vi som har arbetat fram materialet är:

  • Anita Groth, Med Dr, ÖNH-specialist, Lund, arbetat som privat ÖNH-läkare i 20 år, Curakliniken, Malmö. Verksam i Strama, Region Skåne, medlem i terapigrupp Antibiotika/Infektioner i öppen vård, Läkemedelsrådet, Region Skåne.
  • Kristina Bengtsson Boström, Med Dr, Specialist i allmänmedicin, Distriktsläkare Billingens vårdcentral, Skövde
  • Marie Ryding, Med Dr, Specialist i ÖNH-sjukdomar. Överläkare på ÖNH-kliniken, Östersunds sjukhus.

Följande personer har bidragit med foton och filmsekvenser

  • Georgios Papatziamos, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna
  • Björn Åberg, överläkare
  • Åke Reimer, docent, Näshälsan i Höllviken
  • Janne-Friis Liby, ÖNH-specialist, Göteborg
  • Stefan Engqvist, docent, chefsläkare, Karolinska universitetssjukhuset i Solna

Projektledare

  • Agneta Pettersson, agneta.pettersson@sbu.se.
Sidan uppdaterad