8.1 Din bedömning är riktig

Bilden visar en sekretorisk mediaotit på höger öra. Trumhinnan är tydligt indragen. Hammarskaftet syns dåligt men det beror inte på att den är skymd av buktande trumhinna som vid en AOM. Trumhinnan är ogenomskinlig, gråaktig, delvis mjölkig. reflexen är lite splittrad.

Vid en snabb inspektion bara vid området kring reflexen kan man bedöma denna trumhinna som frisk. Rörlighetsbedömning med pneumatisk otoskopi och tympanometri bör därför göras för att inte missa den sekretoriska mediaotiten.