13.1 Ditt svar är korrekt

En tidig akut mediaotit med 4 timmars symtom, där trumhinnan buktar med delvis skymmande hammarskaft. Trumhinnan är relativt tunn, men med kärlinjektion. Om man gör tympanometri får man ett så kallat P-tympanogram, en kurva som visar på ett övertyck i mellanörat beroende på en förhöjd koldioxidhalt i mellanörat. Pneumatisk otoskopi skulle förmodligen fortfarande ha visat rörlighet. Den här trumhinnan kan utveckla en purulent akut mediaotit eller gå tillbaka till en simplex otit. Expektans rekommenderas oboeroende av ålder.