13.1 Ditt svar är korrekt

En tidig akut mediaotit med 4 timmars symtom, där trumhinnan buktar med delvis skymmande hammarskaft. Trumhinnan är relativt tunn, men med kärlinjektion. Om man gör tympanometri får man ett så kallat P-tympanogram, en kurva som visar på ett övertyck i mellanörat beroende på en förhöjd koldioxidhalt i mellanörat. Pneumatisk otoskopi skulle förmodligen fortfarande ha visat rörlighet. Den här trumhinnan kan utveckla en purulent akut mediaotit eller gå tillbaka till en simplex otit. Expektans rekommenderas oboeroende av ålder.

Sidan uppdaterad