14.1 Ditt svar är korrekt

Förtjockad, mjölkig, normalställd, ogenomskinlig, kärlinjicerad vänster trumhinna med väl synligt hammarskaft som tecken på en sekretorisk mediaotit, ingen akut mediaotit. Här kan inte rörlighetsbedömning med siegling eller tympanometri hjälpa, man måste kunna inspektera och hammarskaftets synlighet är ett bra kriterium.