Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Öronrör kan hjälpa barn med vätska i mellanörat

Nyttan av att sätta in rör i örat på barn med återkommande akut öroninflammation är inte vetenskapligt belagd, enligt en ny SBU-rapport. I dag görs en av fem röroperationer på barn med sådana problem. Rapporten visar också att vissa andra åtgärder saknar effekt. Däremot finns belägg för att rören hjälper vissa barn med vätska i mellanörat.

Varje år behandlas omkring 10 000 öronbarn med rör som sätts in i örat för att förhindra nya akuta öroninflammationer och förbättra hörseln. Men att operera in rör i trumhinnan på barn med återkommande akut öroninflammation är inte säkert till nytta. Det visar en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har samlat och granskat forskningen på området.

De studier som finns pekar åt olika håll, och det krävs mer forskning för att få svar på frågan om barnen ska fortsätta att opereras.

Däremot finns vetenskapligt stöd för att rör i örat förbättrar hörseln hos barn med episoder av vätska i mellanörat som pågått i tre månader eller mer. Effekten av behandlingen varar i minst nio månader. Även barnets livskvalitet förbättras.

Granskningen visar också att bortskrapning av körteln bakom näsan, en operation som kallas adenoidektomi, förbättrar hörseln lika mycket som rör när det gäller barn med långvarig vätska i mellanörat. Däremot räcker det med den ena av de båda behandlingarna, hörseln blir inte bättre av att de kombineras. Vidare visar granskningen att det är oklart om pneumokockvaccination minskar risken för nya öroninflammationer.

De flesta rör lossnar efter en tid och faller ut ur örat av sig självt. Om ett rör sitter kvar i flera år går det att ta bort med en ny operation. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om en sådan operation minskar risken för bestående perforationer i trumhinnan.

Ett positivt besked för opererade barn och deras föräldrar är att normal simning och lek i vattnet inte ökar risken för öroninfektion hos barn med rör i örat. Öronskydd som badmössa eller öronproppar behövs inte. Örondroppar efter badet har heller ingen tydlig effekt.

Bakgrund

Öroninflammation är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök under barndomen. Ett av fem barn får längre perioder med vätska i mellanörat och ett barn av tio får återkommande akut öroninflammation.

Av de omkring 10 000 barn per år som får rör i örat har 21 procent återkommande akut öroninflammation och 75 procent långvarig vätska i mellanörat. Resterande 4 procent av rörsättningarna görs av andra skäl.

Läs rapporten Rörbehandling vid inflammation i mellanörat

Publicerad 1 april 2008