Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Verksam men dyr metod bromsar sjukdom i ögats gula fläck

Läkemedlet ranibizumab, som sprutas in i ögat vid vissa åldersförändringar i gula fläcken, har effekt men är också resurskrävande. Vad som händer om behandlingen glesas ut eller avbryts är oklart. Det saknas också kunskap om effekten på längre sikt än två år.

En injektion i ögats glaskropp en gång i månaden med läkemedlet ranibizumab bromsar sjukdomsförloppet kraftigt hos patienter med så kallad våt makuladegeneration. I vissa fall kan synen till och med bli bättre. Det visar en ny rapport från SBU där läkemedlet jämförts med annan behandling och placebo.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för behandling i upp till två år. På längre sikt än så är effekten fortfarande oklar.

Det är inte heller klart vilket resultat injektioner mindre ofta än en gång i månaden ger och om den bromsande effekten består om behandlingen avslutas.

Att ge en spruta varje månad i två år till alla behandlingsbara patienter med våt makuladegeneration skulle kosta 1,3 miljarder kronor per år. Varje spruta måste ges sterilt av en ögonläkare. Behandlingen kostar drygt 13 000 kronor varav 10 000 kronor är själva läkemedelskostnaden. Det skulle också kräva fler ögonläkare och specialutbildade ögonsjuksköterskor än dem som finns tillgängliga i dag.

Läkemedlet har redan börjat användas i flera landsting, men hur det används varierar.

Läs rapporten Ranibizumab för behandling av åldersförändringar i näthinnans gula fläck

Bakgrund

Åldersrelaterad makuladegeneration, AMD, är den vanligaste orsaken till allvarligt försämrad syn hos personer över 60 år i industrialiserade länder. Det finns flera former av AMD. Neovaskulär, våt, AMD är den enda form som kan behandlas.

Vid våt AMD försämras den centrala synskärpan och lässynen, medan ledsynen brukar finnas kvar. Båda ögonen drabbas ofta. Omkring 30 000 personer i Sverige beräknas ha våt AMD.

Sjukdomen innebär att nya blodkärl bildas under och i näthinnan eller dess pigmentepitel. Kärlen är sköra och kan läcka vätska, proteiner och blod. När kärlen sedan läker bildas ärr vilket leder till att synskärpan försämras.

Publicerad 21 maj 2008