Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Sänkning av ögontrycket viktigt för patienter med glaukom

Det går att fördröja synfältsförluster hos patienter med glaukom, grön starr, genom att sänka ögontrycket. Det bekräftar SBU:s granskning. Det finns också verksamma och snabba metoder för uppföljning och diagnos.

En ny kunskapsöversikt från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, bekräftar att ögontrycksänkande behandling fördröjer förlusten av synfält hos patienter med ögonsjukdomen glaukom.

Sänkning av ögontrycket minskar också risken för att patienter med stegrat ögontryck ska utveckla glaukom. I dessa fall krävs dock en trycksänkning med minst 20 procent. Forskningen kan inte visa att behandlingen har någon effekt vid mindre sänkning.

Granskningen visar också att nya metoder som används för att bedöma patientens synfält har hög träffsäkerhet. Dessutom tar de ungefär hälften så lång tid att genomföra som tidigare tester.

Enligt en praxisundersökning som ingår i rapporten får den genomsnittlige glaukompatienten genomgå en synfältsundersökning vartannat år.

– Vi vet nu att vi har effektiva behandlingsmetoder och bra instrument för att diagnostisera och följa glaukom, och att lämplig utrustning finns tillgänglig inom hela ögonsjukvården. Samtidigt finns det möjlighet till förbättring – synfunktionstester är en förutsättning för optimal behandling och här måste tillgängligheten förbättras avsevärt,säger Anders Heijl, professor i oftalmologi vid Universitetssjukhuset i Malmö och ordförande för SBU-projektet.

Bakgrund

Kroniskt öppenvinkelglaukom, grön starr, är en sjukdom i synnerven. Sjukdomen utvecklas långsamt och ger en gradvis förlust av synfältet, i värsta fall blindhet. Det finns inga tidiga symtom och patienten kan därför leva med sjukdomen länge utan att det påverkar vardagslivet så mycket. Den viktigaste riskfaktorn är stegrat ögontryck.

I Sverige beräknas omkring 100 000 personer ha fått diagnosen glaukom. Samtidigt uppskattas mellan 5 och 6 procent av alla i åldern 65–75 år vara drabbade, varav ungefär hälften inte har fått någon diagnos.

Cirka en fjärdedel av alla mottagningsbesök vid landets ögonkliniker gäller glaukom.

Länk till den fullständiga rapporten om diagnostik, behandling och uppföljning av kroniskt öppenvinkelglaukom (grön starr)

Publicerad 11 juni 2008