Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios

SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom.

Rapporten kommer fram till att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att besvara många frågor som rör diagnostik och behandling av endometrios. Ett område där det fanns forskning är fertilitetsbehandling för kvinnor med endometrios som har svårt att få barn; enligt rapporten finns vetenskapligt stöd för att vissa metoder ökar chansen för kvinnor med endometrios att bli gravida. Ett annat område där SBU har sammanställt forskning rör effekten av hormonbehandling för att minska smärta.

Sammanställningen klargör att kvinnor med endometrios upplever bristande kunskap om sjukdomen inom vissa delar av vården, och att deras problem där inte tas på allvar. Men forskningen visar också att ökad kompetens och förbättrade attityder hos vårdpersonalen kan förbättra kvinnornas livssituation.

Bakgrund

  • Endometrios är en kronisk sjukdom som beror på att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern.
  • Kvinnor med denna sjukdom kan vara symtomfria, men har ofta smärtor till exempel vid mens. Sjukdomen innebär ofta sänkt livskvalitet. 
  • Endometriosbehandling har två syften; att minska smärta och att öka fertiliteten.

Rapporten ”Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande” (2018) med slutsatser och sammanfattning finns på www.sbu.se/277

SBU har utarbetat ett vetenskapligt underlag som nu publiceras som en rapport. Därtill har SBU i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram underlag till delar av de riktlinjer för endometriosbehandling som nyligen presenterades i en remissversion.

Publicerad 2018-05-04