Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Psykologiska behandlingar inom rättspsykiatrin behöver utvärderas bättre – i sitt speciella sammanhang

De behandlingar och insatser som används idag är utvecklade för andra vårdmiljöer och patientgrupper än rättspsykiatrins, och mer forskning behövs. Det visar SBU:s utvärdering av psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård.

Rapporten är en del i det regeringsuppdrag som även innefattar rapporten ”Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård” som publiceras samtidigt.

SBU:s utvärdering visar att bättre omvårdnad och bemötande är angelägna frågor för patienterna.

När det gäller psykologiska behandlingar som anpassats till rättspsykiatrisk vård fann SBU flera nyutgivna studier. Studierna var alltför olika för en sammanslagning av resultaten, men de visar att det är möjligt att genomföra kontrollerade studier av behandlingseffekter i den här miljön.

Den praxisundersökning som myndigheten genomfört visar stora skillnader i tillgång på behandlingar och insatser. Många av dessa är utvecklade för andra vårdmiljöer och patientgrupper än rättspsykiatrins. Behandlingarnas användbarhet och effekter kan påverkas av att rättspsykiatrisk vård inte är frivillig, vilket också gör att forskningen är extra angelägen ur etisk synvinkel.
Den hälsoekonomiska utvärderingen visar att psykologiska behandlingar och psykosociala insatser står för en mycket liten kostnad i förhållande till den totala vårdkostnaden. Därför skulle behandlingar och insatser som leder till kortare vårdtid högst sannolikt vara kostnadseffektiva.

Bakgrund
Cirka 300 personer per år överlämnas till rättspsykiatrisk vård i Sverige. År 2017 behandlades cirka 1700 personer inom rättspsykiatrisk öppen- eller slutenvård. Vårdtiden ligger i genomsnitt på cirka 6 år.

Till rapporten ”Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård”

Publicerad 18 juni 2018