Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Biologiska läkemedel ger en betydelsefull förbättring hos fler med medelsvår och svår psoriasis

Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel. Det konstaterar SBU som utvärderat effekterna av dels systemisk läkemedelsbehandling, dels ljusbehandling, vid sjukdomen. SBU har även granskat kostnader för behandlingarna, utom för de moderna biologiska läkemedlen vars prisbild är oklar.

Systemiska läkemedel mot psoriasis, det vill säga tabletter, injektioner och infusioner, kan delas in i två grupper: syntetiska respektive biologiska. En hög andel av de personer som behandlas med biologiska läkemedel uppnår en betydelsefull förbättring av psoriasis i huden efter tre till fyra månaders behandling. Med de syntetiska läkemedlen metotrexat och apremilast uppnår endast en del motsvarande resultat. Behandling som leder till förbättring av psoriasis i huden förbättrar även livskvaliteten.

Den totala kostnaden för att behandla en person under ett år skiljer sig stort mellan olika syntetiska läkemedel, visar SBU:s beräkningar: Den billigaste behandlingen, läkemedlet metotrexat i tablettform, kostar totalt 11 000 kronor per år, medan läkemedlet apremilast, som är dyrast, kostar 103 000 kronor. De reella priserna för de biologiska läkemedlen är på grund av sekretessbelagda avtal mellan landsting och läkemedelsföretag hemliga. Inom läkemedelsförmånen begränsas tillgången av kostnadsskäl till de personer som inte blir tillräckligt hjälpta av andra läkemedel.

Vad gäller ljusbehandlingar saknas tillräckligt välgjorda behandlingsstudier för att avgöra deras effekter på medelsvår och svår psoriasis. Detsamma gäller vissa äldre syntetiska läkemedel. Det finns dock lång och god erfarenhet av behandlingarna inom sjukvården.

Bakgrund

Mellan 2 och 4 procent av befolkningen har psoriasis, som är en kronisk sjukdom.

Psoriasis visar sig främst i huden, men är en systemsjukdom i vilken immunförsvaret spelar en viktig roll.

Rapporten "Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis" 

SBU har utarbetat ett vetenskapligt underlag som nu publiceras som en rapport. Därtill har SBU i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram underlag till delar av de riktlinjer för psoriasisvård som nyligen presenterades i en remissversion.

Publicerad 14 juni 2018