Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden

Tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen är den enda vetenskapligt belagda metoden mot karies hos barn och ungdomar. Det visar SBU:s kartläggning av metoder som används inom barn- och ungdomstandvården. Övriga behandlingar vet vi ännu inte om de är bra eller dåliga.

Det finns ett stort behov av forskning inom barn- och ungdomstandvården visar SBU i en ny rapport. Översikten tar upp de viktigaste behandlingarna inom området och många metoder saknar evidens. Dagens metoder kanske är de rätta – men vi vet ännu inte om de är effektiva, säkra eller vilken metod som är mest kostnadseffektiv. Om behandlingsmetoderna för barn och ungdomar är effektiva finns bättre förutsättningar för en god tandhälsa under resten av livet. Detta kan även spara pengar för samhället.

Kunskapsluckorna inom barn- och ungdomstandvården beror antingen på att det saknas forskning eller att forskningen har för låg kvalitet. Områden som SBU har gått igenom är till exempel tandvårdsrädsla, förebyggande behandling mot karies, diagnostik av karies och tandvård för barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Bakgrund

Översikten om barn- och ungdomstandvården är en fortsättning på SBU:s kartläggning av kunskap inom tandvården. SBU har tidigare undersökt vuxentandvården i flera rapporter. Projektgruppen har identifierat, värderat och sammanställt kunskap och kunskapsluckor inom en rad viktiga områden inom barn- och ungdomstandvården. SBU baserar rapporten på de 40 bästa översikterna av sammanlagt 400 översikter. Rapporten kan ligga till grund för beslut om riktlinjer och för beslut om framtida forskning.

Läs rapporten En systematisk kartläggning och granskning av systematiska översikter inom barn- och ungdomstandvården – vad vet vi egentligen?

Rapporten publicerades 29 december 2014