Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

En systematisk kartläggning och granskning av systematiska översikter inom barn- och ungdomstandvården – vad vet vi egentligen?

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen är den enda vetenskapligt belagda metoden mot karies hos barn och ungdomar. Det visar SBU:s kartläggning av metoder som används inom barn- och ungdoms­tand­vården. Övriga behandlingar vet vi ännu inte om de är bra eller dåliga.

Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden

Tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen är den enda vetenskapligt belagda metoden mot karies hos barn och ungdomar. Det visar SBU:s kartläggning av metoder som används inom barn- och ungdomstandvården. Övriga behandlingar vet vi ännu inte om de är bra eller dåliga.

Läs pressmeddelandet

Tre frågor till Gunilla Klingberg, professor i pedodonti och sakkunnig för rapporten

1. Vilken är den viktigaste slutsatsen i rapporten?

Att vi vet för lite om hur vi på bästa sätt ska behandla och ta hand om barn och ungdomar i tandvården. Det är en viktig kunskap som vi ska vara medvetna om.

2. Vad hoppas du ska hända i vården?

Att tandvården inte slår sig till ro när det gäller hur vi bedriver barn- och ungdomstandvård. Att vi inte vet vad som är den mest effektiva och säkra och kostnadseffektiva metoden betyder inte att vi gör fel idag. Men det innebär att så länge vi har så många kunskapsluckor så har vi ett gemensamt ansvar att systematiskt utvärdera vården. Vi behöver kraftsamla och göra mer forskning inom barntandvården och det kräver ett samarbete mellan vårdens alla aktörer och akademin. Det är viktigt att barntandvården lyfts upp som ett prioriterat område. Barntandvården behöver komma med i tandhälsoregistret och vi behöver få nationella riktlinjer för barn- och ungdomstandvården. När vi behandlar unga individer inom vården är det extra viktigt att vi bygger våra behandlingsval på säker kunskap.

3. Var det något resultat du själv blev överraskad av i rapporten?

Att kunskapsluckorna var så många. Jag visste att vi skulle få reda på att tandborstning med fluortandkräm är en effektiv metod att förebygga karies. Men att detta i stort sett var det enda evidens vi fann är bekymmersamt.

Sidan publicerad