Sparsamt med forskning på tillgängliga behandlingar trots att extremt illamående drabbar ungefär en av hundra gravida

I en ny rapport har SBU utvärderat metoder för att behandla gravida med extremt graviditetsillamående – hyperemesis. Tillståndet är plågsamt för den drabbade kvinnan, och medför ofta att hon behöver sjukhusvård med vätsketillförsel och annan behandling i början av sin graviditet.

Utifrån dagens forskningsunderlag på patienter med hyperemesis går det inte att bedöma effekten av läkemedelsbehandling, säger SBU. Den behandling som används i Sverige idag är i stort sett samma som vid andra former av svårt illamående. Eftersom orsaken till hyperemesis är okänd är behandlingen främst symtomlindrande, men syftar också till att förhindra komplikationer. Mer forskning på just patienter med hyperemesis är önskvärd.

SBU fann ett begränsat vetenskapligt stöd för att akupressur, som tillägg till standardbehandling, möjligen har positiva effekter på illamående och kräkningar. I Sverige används akupressur vid hyperemesis i varierande grad.

Till rapporten: "Behandling av extremt graviditetsillamående (hyperemesis gravidarum)"

Pressmeddelande 2022-12-14