Arbetsmarknadsinsatserna som kan ge hjälp till jobb

Vilka arbetsmarknadsinsatser hjälper personer som inte kunnat jobba på länge att återgå till arbetslivet?

Två nya SBU-rapporter sammanfattar befintlig forskning.

SBU har undersökt evidensen för om arbetsmarknadsinsatser leder till att personer som av olika orsaker befinner sig långt från arbetsmarknaden kommer tillbaka till arbetslivet. 

Av rapporten om personer med varaktigt försörjningsstöd framgår att viss utbildning, med anknytning till en arbetsplats eller omfattande utbildning, troligtvis har önskad effekt liksom praktik i reguljär verksamhet (alltså ej konstruerade arbetsuppgifter). För till exempel lönebidrag är effekterna inte synliga på samma sätt. Det bör dock nämnas att i SBU:s utvärdering ingår inte personer med funktionsnedsättning, den grupp som i Sverige oftast får del av just denna typ av arbetsmarknadsinsats. Enligt klienterna själva kan insatser som individen uppfattar som önskvärda ha större möjlighet att leda till positiva förändringar.

I den andra rapporten har SBU undersökt effekten av insatser för personer som varit långvarigt sjukskrivna på grund av ångest, depression eller reaktioner på svår stress.

Evidens finns möjligen för att kognitiv beteendeterapi (KBT) liksom teambaserat stöd med involverad arbetsplats på kort sikt underlättar återgång till arbete. Patienterna upplevde att de insatser de fått kunde bidra till att skapa nya rutiner, verktyg och riktning för att kunna återgå i arbete, men även upplevas alltför omfattande.

Till rapporterna

Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd

Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer långvarigt sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressreaktion

Pressmeddelande 4 oktober 2022