Flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande

Program i socioemotionellt lärande (SEL) och mindfulness har positiva effekter på barns och ungdomars förmåga att möta svårigheter, ha goda relationer och hantera känslor. Både elever och lärare upplever att programmen gör skillnad. Det visar SBU:s utvärdering av den forskning som finns på området.

– Resultaten är väldigt positiva. Det finns forskning från USA och flera europeiska länder som visar positiva effekter på psykiskt välbefinnande för barn och ungdomar i alla åldersgrupper, säger Anneli Ivarsson, professor i folkhälsovetenskap och en av de sakkunniga i SBU:s projekt.

SBU:s utvärdering visar att det finns tillförlitliga resultat för att

  • SEL-program har positiv effekt på barn och ungdomars sociala och emotionella kompetens samt resiliens
  • mindfulness-program förbättrar livskvalitet och resiliens, särskilt för flickor
  • barn och ungdomar upplevde att programmen ger ökat psykiskt välbefinnande och förmåga att hantera känslor och relationer.

– Programmen lär ut förmågor som barnen och ungdomarna kan behöva öva på vid upprepade tillfällen under uppväxten. Studierna har främst undersökt det psykiska välbefinnandet direkt efter programmen. Det innebär att vi inte har kunnat utvärdera långsiktiga effekter, säger Anneli Ivarsson.

I utvärderingen har SBU granskat studier på programmens effekter, deltagarnas upplevelser, programmens kostnadseffektivitet och implementering. Programmen har förmedlats brett, alltså i hela skolor eller områden, utan att specifika grupper har valts ut.

Pressmeddelande 3 oktober 2022