Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU

Regeringen har i dag beslutat att Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU. Hon tillträder tjänsten den 8 september 2022.

Britta Björkman, foto FolkhälsomyndighetenI ett pressmeddelande kommenterar socialminister Lena Hallengren tillsättningen:

– SBU:s rapporter är en viktig och grundläggande del av den statliga styrningen med kunskap och myndigheten bidrar tillsammans med andra myndigheter till en god och jämställd vård och omsorg.

– Britta Björkholm har en gedigen erfarenhet och har haft flera chefspositioner inom den offentliga förvaltningen. Vi är därför väldigt glada för att hon har tackat ja till att bli ny generaldirektör.

Britta Björkholm, som är medicine doktor i botten, kommer närmast från en tjänst som avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. De verksamheter som hon har ansvarat för har särskilt präglats av kunskapsproduktion och analys.

Britta Björkholm ersätter Susanna Axelsson som varit generaldirektör på SBU sedan 2015 och nu går i pension. Hennes sista arbetsdag är 7 september.

 

Foto: Folkhälsomyndigheten

SBU 14 juli 2022