Så får långtidssjukskrivna hjälp tillbaka till arbetet

Flera typer av insatser inom hälso- och sjukvården kan ge långtidssjukskrivna stöd i att komma tillbaka till jobbet, enligt ny SBU-rapport. Och det handlar till stor del om insatser och metoder som används i svensk vård idag.

Vilka insatser fungerar för att hjälpa personer som är, eller riskerar att bli, sjukskrivna under lång tid? På regeringens uppdrag har SBU undersökt just detta i en utvärdering.

Det finns mycket forskning inom området, främst från Nederländerna, Norge, Sverige och Danmark, men det är många olika typer av insatser som undersökts vilket gör det svårt att väga samman resultaten. Trots det kan SBU presentera en rad slutsatser:

För återgång i arbete på kort sikt (upp till 12 månader) finner SBU en möjlig positiv effekt för

  • unimodala insatser (med en enskild behandling)
  • multimodala insatser (med flera olika behandlingar, till exempel via ett team eller rehabiliteringsprogram)
  • insatser som innefattar arbetsplatskontakt eller stöd av koordinator

Resultaten gäller för personer sjukskrivna på grund av psykisk eller muskuloskeletal sjukdom. Det här är den första större rapport på svenska som undersökt effekter av vårdens insatser till långtidssjukskrivna.

Det är inte möjligt att dra slutsatser om olika insatsers kostnadseffektivitet utifrån rapportens resultat. En hälsoekonomisk analys visar dock att det räcker med en förhållandevis liten effekt på arbetsåtergång för att en insats ska vara kostnadsbesparande för samhället.

Bakgrund

I Sverige är de vanligaste diagnoserna vid långvarig sjukskrivning

  • stressrelaterade tillstånd, ångest och depression
  • olika rygg-, skulder- och smärttillstånd

SBU:s rapport har grupperat dessa som psykiska respektive muskuloskeletala sjukdomar.

Rapporten Insatser i vården vid långtidssjukskrivning

Pressmeddelande 22 december 2022