Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU pekar ut viktiga kunskapsluckor

SBU har gjort en sammanställning av nästan 2 000 registrerade vetenskapliga kunskapsluckor och analyserat dessa. Rapporten lyfter fram strategiskt viktiga forskningsområden inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

Inom tre områden finner SBU särskilt många och angelägna kunskapsluckor:

  • Barn och ungdomar
  • Äldre
  • Socialtjänst och LSS

Sofia Tranæus är chef för SBU:s avdelning för kunskapsluckor:

– Vi hoppas att analysen kommer att hjälpa forskare och forskningsfinansiärer att styra resurserna till rätt områden.

Rapportens främsta budskap är att de som berörs av framtida forskning, exempelvis patienter/brukare/klienter och vårdpersonal, bör få ett ökat inflytande.

SBU påtalar också stora brister i dagens praktiknära forskning: Hela 85 procent av forskningsmedlen ger studieresultat som inte är användbara, visar tidigare gjorda beräkningar. Det kan bero på allt från att forskarna inte ställt rätt frågor eller genomfört studien på fel sätt till att slutsatserna aldrig blir publicerade.

– När studier genomförs utifrån en grundlig analys av vilka frågor som är viktiga och med korrekt metodik, först då kan resultaten verkligen användas för att ta bättre, patientnära beslut. Här finns ett behov av utbildning, säger Sofia Tranæus.

Bakgrund

På uppdrag av regeringen har SBU inventerat kunskapsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor av strategisk betydelse.

De kunskapsluckor som hittills registrerats av SBU finns sökbara på www.sbu.se

Till rapporten ”Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden. En analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017 inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS” (med slutsatser och sammanfattning)

Publicerad 31 maj 2017