Välgjord forskning behövs för diagnostik och behandling av lipödem

Vetenskapligt underlag saknas för såväl diagnostisering som behandling av lipödem. Det kan leda till att personer med lipödem inte uppmärksammas av hälso- och sjukvården och inte får adekvat vård.

Utvärderingen visar att det saknas vetenskapligt stöd för de behandlingar som idag används vid lipödem. Detta bör dock inte tolkas som att ingenting fungerar – vi behöver helt enkelt mer välgjord forskning inom området. Detsamma gäller för diagnostik av sjukdomstillståndet.

Bakgrund

Lipödem är en sjukdom som vanligen debuterar i samband med hormonella förändringar såsom vid pubertet, graviditet och klimakteriet. Den fick en diagnoskod först 2017.

Lipödem utmärks av en symmetrisk fettansamling på stuss, lår, underben och/eller armar, medan fötter eller händer inte är påverkade. Sjukdomen karakteriseras av smärta och tryckömhet på de påverkade områdena.
Den icke-kirurgiska behandlingen vid lipödem som erbjuds idag ska lindra symtom med till exempel kompressionsplagg, manuellt lymfdränage, fysisk aktivitet och dieter. De kirurgiska behandlingsstrategier som används är fettsugning av påverkade områden eller bariatrisk kirurgi (magsäcksreducerande kirurgi).

Till rapporten Lipödem – diagnostik, behandling, upplevelser och erfarenheter

Publicerad 1 juli 2021