10 angelägna forskningsfrågor om långvariga symtom vid covid-19

Vilka forskningsfrågor prioriterar personer som drabbats av långvariga symtom vid covid-19 (postcovid), deras anhöriga, vårdpersonal och personer som forskar på området?

Under förra året kartlade SBU den vetenskapliga forskning som då fanns publicerad om postcovid, och vad forskningen kommit fram till. Resultatet blev magert – många studier saknades. Parallellt med det projektet har nu SBU prioriterat särskilt angelägna forskningsfrågor.

 Vi har låtit personer som på olika sätt berörs av långvariga symtom vid covid-19 prioritera forskningsfrågor gemensamt. Målet är att uppmärksamma var forskningsbehoven upplevs som störst, säger Christel Hellberg, en av SBU:s projektledare.

Resultatet från rankning via enkäter i flera omgångar, följt av en rad prioriteringsmöten, har med hjälp av en särskild metod, resulterat i en ”topplista” med tio angelägna forskningsfrågor.

Flera frågor som hamnade på listan gällde behandling och rehabilitering. Studier för att klarlägga orsaken till att vissa personer utvecklar långvariga symtom vid covid-19 samt olika diagnostiska metoder var annat som efterfrågades. Hela listan hittar du i rapporten.

Prioriteringen kommer lagom till Vetenskapsrådets utlysning av projektbidrag för forskning om postcovid som öppnar den 2 juni.