Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Hormondämpande medicin kan påverka bröstcancer

En ny typ av läkemedel som dämpar kroppens produktion av östrogen kan vara till hjälp för en del kvinnor med bröstcancer. Det visar en granskning av den samlade forskningen på området.

Varje år upptäcks 6 500 nya fall av bröstcancer i Sverige. Tidiga stadier av sjukdomen brukar opereras. När det är lämpligt, lägger man dessutom till annan behandling – exempelvis läkemedel som sänker kroppens nivåer av östrogen. Sådan behandling kan leda till att vissa typer av tumörer minskar i storlek eller slutar växa under en period. Hittills har man använt ett läkemedel som heter tamoxifen.

En ny rapport från den statliga myndigheten SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, visar att en nyare typ av östrogendämpande medel som kallas aromatashämmare kan göra nytta.

Skjuts fram

Det gäller två grupper av kvinnor efter menopaus. Hos kvinnor där östrogenkänsliga cancerceller har hunnit spridas utanför bröstet och till de regionala lymfkörtlarna gör den nya behandlingen att det fortsatta sjukdomsförloppet skjuts fram med flera månader, jämfört med förloppet hos patienter som får tamoxifen.

Hos kvinnor med bröstcancer som har upptäckts tidigt, innan den har hunnit sprida sig, minskar aromatashämmarna risken för återfall från 20,9 procent till 18,4 procent efter 5 års behandling.

Fakta saknas

SBU påpekar dock att det fortfarande saknas fakta om de nya preparatens effekter på kvinnornas överlevnad och biverkningar på lång sikt. De vanligaste tidiga biverkningarna av aromatashämmare är värmevallningar, illamående och torra slemhinnor i underlivet. Om läkemedlen används en längre tid ökar risken för frakturer.

De nya medlen är också dyrare. Aromatashämmande läkemedel kostar omkring 14 000 kronor per år jämfört med drygt 1 000 kronor för tamoxifen. Om aromatashämmande läkemedel helt skulle ersätta tamoxifen, skulle kostnaden öka med drygt 8 miljoner kronor per år för behandling av spridd sjukdom och med drygt 100 miljoner kronor för tilläggsbehandling av tidigt upptäckt bröstcancer.

Läs rapporten

Publicerad 2 mars 2005