Samarbete med vårdens brukare

SBU vill samarbeta mer med vårdens brukare i framtida projekt. Därför bjöd SBU in till en konferens för att hitta former för samverkan. Här är några glimtar från dagen.

Vid konferensen deltog drygt 70 personer och över hundra personer tog del av förmiddagens webbsändning. Representanter från 35 brukarorganisationer fanns på plats. Deltagarna fick möjlighet att lära sig mer om myndighetens arbete och SBU fick insikter i behoven som finns hos dem som brukar vården. Gruppdiskussionerna och utvärderingen av dagen ligger till grund för SBU:s förslag och slutsatser om hur SBU ska samarbeta med vårdens brukare framöver.

Våra slutsatser från konferens om samverkan mellan SBU och vårdens brukare

 • att SBU behöver patienter/brukare för att precisera viktiga frågeställningar och göra ett ännu bättre jobb
 • att patienter/brukare har ett mycket stort behov av evidensbaserad kunskap
 • att det är viktigt att skilja på kunskapsläget som alla kan vara eniga om och de prioriteringar och beslut som sedan tas där olika intressenter kan ha olika uppfattning, liksom olika grupperingar inom en och samma patient-/brukargrupp
 • att det finns stort behov av ökad samverkan mellan SBU och patienter/brukare
 • att samarbetet kan utvecklas och förbättras
 • att samverkan är särskilt viktigt i början och slutet av projekten även om det med fördel även kan ske under projektets gång
 • I början av projekten är samverkan viktigt för att precisera frågor som ska utredas och som är väsentliga för patienter/brukare
 • I slutet av projekten är samverkan viktig för att analysera konsekvenser av slutsatserna från projektet och för att föra ut kunskapen till dem som berörs.

Hur vill vi arbeta?

Vi på SBU har funderat på hur vi kan bidra till en ökad samverkan med patienter och brukare. Vi planerar att utveckla klarare riktlinjer för hur vi ska samverka med patienter/brukare och de ska inkludera:

 • att i projektplaneringen alltid överväga vilka patientgrupper som berörs och vilka patient-/brukarföreningar som har ett intresse för området. Detta bör dokumenteras i projektplanen.
 • att vid projektstart efterfråga synpunkter på frågeställningar med berörda patientgrupper
 • att överväga om det behövs en referensgrupp med brukare som följer projektet under arbetets gång
 • att innan projektet avrapporteras bjuda in berörda patient-/brukargrupper till ett möte för att diskutera konsekvenserna av slutsatserna i projektet och hur resultaten kan implementeras i vården.
 • att samtliga SBU rapporter alltid ska distribueras till aktuella patientföreningar
 • att inleda en diskussion med regeringen om någon patient-/brukarrepresentant kan vara med i SBU:s nämnd.

SBU intervjuar några som deltog vid konferensen

Andreas Berglöf, Förbundet Blödarsjuka

Ingrid Burman, Handikappförbunden

Margit Ferm, Nationell samling för psykisk hälsa, NSPH

Pelle Kölhed, Personskadeförbundet RTP

Nina Rehnqvist, SBU

Barbro Westerholm, riksdagsledamot