Insynsråd

Regeringen har beslutat att följande personer förordnas att vara ledamöter i insynsrådet vid SBU.

Ledamöter

  • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, ordförande Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan, ledamot Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård
  • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län
  • Malin Danielsson, riksdagsledamot (L)
  • Mona Olin, riksdagsledamot (SD)
  • Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige
  • Sabina Orstam, avdelningschef Socialstyrelsen
  • Monica Persson, socialdirektör Karlstads kommun
  • Svante Twetman, professor emeritus Köpenhamns universitet
  • Anna Vikström, riksdagsledamot (S)

Ordförande

  • Britta Björkholm, generaldirekör SBU

"Bred kompetens bland ledamöterna i SBU:s nya insynsråd" Läs intervju med Britta Björkholm (publicerad 19 januari 2024)