Insynsråd

Gäller från 1 juli 2023

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter (Förordning 2023:293)

Ledamöter till SBU:s insynsråd utses av regeringen under hösten 2023.