Insynsråd

Vid SBU finns ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och ledamöterna utses av regeringen. 

Regeringen beslutade 2023 att inrätta ett insynsråd vid SBU. Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsbefogenheter som ska tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande vid SBU.  

Ledamöter

Generaldirektör Britta Björkholm är ordförande och regeringen har beslutat att följande ledamöter ska ingå i insynsrådet till och med den 3 december 2025. 

  • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län
  • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län
  • Malin Danielsson, riksdagsledamot (L)
  • Mona Olin, riksdagsledamot (SD)
  • Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige
  • Sabina Orstam, avdelningschef Socialstyrelsen
  • Monica Persson, socialdirektör Karlstads kommun
  • Svante Twetman, professor emeritus Köpenhamns universitet
  • Anna Vikström, riksdagsledamot (S)