Regionala HTA-organisationer

HTA-nätverket bildades 2007 och består av representanter för regionala och lokala enheter för medicinsk utvärdering (Health Technology Assessment), SBU samt andra myndigheter och organisationer. Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och samordnare för nätverket.

HTA-nätverkets logotyp

Organisationer som är medlemmar i HTA-nätverket

Region HTA-enhet och samverkan regionalt
Region Skåne HTA Syd
Region Blekinge
Region Halland
Region Kronoberg
Region Jönköpings län HTA Sydost i Sydöstra sjukvårdsregionen
Region Kalmar län
Region Östergötland
Region Örebro län

Camtö  Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro som är 
regional samverkansgrupp för HTA i sjukvårdsregion Mellansverige

Region Dalarna
Region Värmland
Region Sörmland
Region Västmanland
Region Uppsala
Region Gävleborg
Region Stockholm HTA Region Stockholm
Region Gotland
Västra Götalandsregionen HTA-centrum
Region Västernorrland HTA Norr
Region Norrbotten
Region Jämtland Härjedalen
Region Västerbotten
Myndigheter
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
SBU
Socialstyrelsen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Övriga
HTA-O, Malmö universitet (nationell enhet inom odontologi)
Cochrane Sverige
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (NSK)
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet)
Rådet för nya terapier (NT-rådet)

Regionala HTA-organisationer

HTA-centrum Västra Götalandsregionen

HTA-enheten CAMTÖ

HTA Norr

HTA Syd

Medicinska rådet, Region Dalarna

HTA Region Stockholm

Regional samverkansgrupp HTA, Sydöstra sjukvårdsregionen

Region Värmland, Centrum för klinisk forskning och utbildning

Regionala HTA-rapporter på sbu.se

Vilka medicinska utvärderingar har gjorts eller pågår regionalt i Sverige? Klicka här för att se de som finns

Nationella HTA-organisationer i nätverket

Cochrane Sverige

HTA-O (Odontologi), Malmö universitet

Evidens om covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU om Covid-19. Läs mer