Brukarsamverkan

Det senaste decenniet har präglats av ett större fokus på patienters och brukares delaktighet. Under de senaste åren har flera av regeringens satsningar syftat till att stärka patient- och brukar­inflytandet, det är även en målsättning för SBU. Trots ett ökat intresse från myndigheter för patienter, brukare och närstående och deras perspektiv, glöms dessa ofta bort. För SBU är det därför viktigt att vi på ett effektivt och ändamåls­enligt sätt samverkar med brukare i vårt arbete för att kunna bedriva en bra verksamhet och skapa rapporter av högsta kvalitet.