Vetenskapliga rådet

Rådets uppgift är att ge råd inför beslut av generaldirektören eller avdelningschef. Rådet ska också delta i arbetet med att sprida information om SBU.

Ledamöter

 • Svante Twetman, Köpenhamns universitet, ordförande (tandvård)
 • Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna, vice ordförande, (omvårdnad)
 • Magnus Svartengren, Uppsala universitet (arbetsmiljö)
 • Ulrik Kihlbom, Karolinska institutet (etik)
 • Ylva Nilsagård, Örebro universitet (fysioterapi)
 • Titti Mattsson, Lunds universitet (etik, juridik)
 • Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet (hälsoekonomi)
 • Jahangir Khan, Göteborgs universitet (hälsoekonomi)
 • Mussie Msghina, Örebro universitet (medicin)
 • Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet (medicin)
 • Sverker Svensjö, Falun och Uppsala universitet (medicin)
 • Eva Uustal, Linköpings universitet (medicin)
 • Carina Berterö, Linköpings universitet (omvårdnad)
 • Ata Ghaderi, Karolinska institutet (psykologi)
 • Petter Gustavsson, Karolinska institutet (psykologi)
 • Martin Bergström, Lunds universitet (socialt arbete)
 • Lena Dahlberg, Högskolan Dalarna (socialt arbete)
 • Urban Markström, Umeå universitet (socialt arbete, funktionstillstånd- och funktionshinder)
 • Christina Nehlin Gordh, Uppsala universitet (socialt arbete)