Råd

De vetenskapliga rådens uppgift är att ge råd inför beslut av Nämnden och också ge råd inför beslut av generaldirektören.

Råd Brage

Lars Hansson (ordförande)
Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Chef för Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Christel Bahtsevani
Legitimerad sjuksköterska, Dr. Med Vet Vicedekan, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola

Per Carlsson
Professor emeritus, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet

Björn-Erik Erlandsson
Professor, Senior Advisor, KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Arne Gerdner
Professor i socialt arbete, Hälsohögskolan Jönköping

Lennart Iselius
Docent, Karolinska Institutet

Mussie Msghina
Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Lars Sandman
Professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare, Prioriteringscentrum, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet

Britt-Marie Stålnacke
Professor, Överläkare, vid Neuro-huvud-hals centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet

Svante Twetman
Professor, Faculty of Health and Medical Sciences, Köpenhamns universitet, Danmark


Råd Eira

Kjell Asplund (ordförande)
Professor emeritus i medicin, ordförande för Statens medicinsk-etiska råd, tidigare SBU-ordförande

Henrik Andershed
Professor i psykologi och kriminologi, Örebro universitet

Kristina Bengtsson Boström
Docent i allmänmedicin, Lunds Universitet, Distriktsläkare

Christina Bergh
Professor, Överläkare, Obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, HTA-centrum i VG

Anna Ehrenberg
Professor, omvårdnad, Högskolan Dalarna

Ingemar Engström
Professor, Överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Örebro universitet, Sakkunnig i SMER

Nils Feltelius
Docent i reumatologi, Senior vetenskaplig rådgivare, Läkemedelsverket

Sten-Åke Stenberg
Professor i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Katarina Steen Carlsson
Docent i hälsoekonomi, Lunds universitet, forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Lund

Sidan uppdaterad