Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådets uppgift är att ge råd inför beslut av Nämnden och också ge råd inför beslut av generaldirektören.

Ledamöter

 • Svante Twetman, Köpenhamns universitet, ordförande (tandvård)
 • Christel Bahtsevani, Malmö universitet, vice ordförande (omvårdnad)
 • Magnus Svartengren, Uppsala universitet (arbetsmiljö)
 • Ulrik Kihlbom, Uppsala universitet (etik)
 • Magnus Tideman, Högskolan Halmstad (funktionshinderområdet)
 • Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet (fysioterapi)
 • Martin Henriksson, Linköpings universitet (hälsoekonomi)
 • Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet (hälsoekonomi)
 • Jan Holst, Malmö och Lunds universitet (medicin)
 • Mussie Msghina, Örebro universitet (medicin)
 • Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet (medicin)
 • Sverker Svensjö, Falun och Uppsala universitet (medicin)
 • Anna Ehrenberg, Falun, Högskolan Dalarna (omvårdnad)
 • Ata Ghaderi, Uppsala, Karolinska institutet (psykologi)
 • Martin Bergström, Lunds universitet (socialt arbete)
 • Lena Dahlberg, Falun, Högskolan Dalarna (socialt arbete)
 • Christina Nehlin-Gordh, Uppsala universitet (socialt arbete)
 • Sten-Åke Stenberg, Stockholms universitet (socialt arbete)