Företrädesrätt

Denna sida vänder sig enbart till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd hos SBU.

Vem kan anmäla anspråk för företrädesrätten?

I ditt uppsägningsbesked eller besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta framgår det om du har företrädesrätt.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätten?

Om du vill göra anspråk på företrädesrätten klickar du på rutan ansökan nedan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg ReachMee. Bifoga uppsägningsbeskedet eller besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta och ett uppdaterat CV samt svara på de kompletterande frågorna. Detta behövs för att vi ska kunna beakta dina kvalifikationer vid kommande rekryteringar.

Det är ditt eget ansvar att ansöka till de tjänster som du vill åberopa din företrädesrätt till. Den e-postadress som du anger blir ditt ID nummer.

Prenumerera gärna på lediga tjänster via: Jobba hos oss (sbu.se)

Vad innebär företrädesrätten?

En anmälan om anspråk på företrädesrätten innebär att:

  • Du är med i urvalet till alla lediga befattningar som du väljer att söka inom hela SBU och som du har tillräckliga kvalifikationer för.
  • Saklig grund som såsom förtjänst och skicklighet är vägledande vid urvalet.
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som du skäligen borde ha godtagit förlorar du din företrädesrätt.

Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive då besked lämnades om att den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta, tills 9 månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Du kan anmäla anspråk på företrädesrätten under hela denna period.

Var kan jag vända mig om jag har frågor om företrädesrätten?

Vid frågor, vänligen kontakta din närmaste chef eller HR.