Myndigheter och intresseorganisationer träffas för samverkan och dialog

Den 15 november 2019 träffades myndigheter och intresseorganisationer för gemensam utbildning och kunskapsutbyte. Tanken var dels att ge myndigheternas tjänstemän och intresseorganisationernas representanter ett helhetsperspektiv av varandras arbete, dels att ta fram nya sätt att jobba tillsammans framöver.

Under dagen berättade de nio myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap om sina verksamheter. Dessutom deltog ett trettiotal intresse­organisationer i utbildnings­dagen. Neuro­förbundet, organisationen Sällsynta diagnoser samt PRO fick till exempel svara på frågor om hur de ser på befintlig samverkan; vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Ett viktigt budskap till myndigheterna var att ”man pratar gärna om patienterna och brukarna, och gör saker åt dem – men inte med dem”.

Dagens gruppdiskussioner gav dessutom tillfälle till mindre formella samtal och kontakter.

SBU:s Sophie Werkö ledde arbetet med förbättrad brukar­samverkan för två år sedan:

– Det här är något av det som vi efterlyste i det projektet; gemensamma utbildnings­dagar som ökar förståelse och kunskap, och som öppnar för bättre dialog. Vi går mot ett ökat patient- och brukar­inflytande, och på det här sättet vill vi som arbetar på olika myndigheter skapa förut­sättningar för att en sådan samverkan ska fungera allt bättre, säger hon.

representanter för myndigheter och NSPH
Representanter för myndigheter och NSPH.

I Rådet för styrning med kunskap ingår eHälso­myndigheten, Folkhälso­myndigheten, Forsknings­rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedels­verket, Myndigheten för delaktighet, Social­styrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Så har SBU arbetat med samverkans­projektet: Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter. Här finns också rapporten "Patient- och brukarorganisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap" som ligger till grund för utbildningsdagen.