Tillsatta tjänster


Behandling av personuppgifter

SBU är en statlig myndighet. Det innebär att din ansökan blir en allmän handling som vem som helst kan begära ut från SBU enligt offentlighetsprincipen. När du skickar in din ansökan till SBU kommer vi att spara uppgifterna om dig.

Namnet på den som fått tjänsten kommer att meddelas på SBU:s webbplats under tre veckor. Under denna period kan du också överklaga beslutet.

Ansökningshandlingar för personer som sökt men inte fått tjänsten sparas hos SBU i två år.

Om SBU:s uppgifter om dig är felaktiga så har du rätt att begära att SBU rättar, blockerar eller raderar dem.

Läs mer om hur vi behandlar dina person­uppgifter enligt Data­skydds­förordningen (GDPR)