Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Forskarna måste visa hela bilden

Det drabbar människors liv och hälsa när resultaten av klinisk forskning rapporteras på ett ofullständigt, svårtillgängligt och missvisande sätt. Därför försöker många länder motverka problemen – trots avsevärda hinder.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Känsligt läge på lagret

  2. Forskarna måste visa hela bilden

  3. Felkälla när forskare fiskar efter resultat

  4. Postcovid – SBU gör löpande översikt av studier av behandling och rehab

  5. Ska sporra till ny forskning om insatser vid psykisk ohälsa

  6. Klargör evidensläget inför beslut

  7. Hälsoekonomer undersöker hur resurserna kan räcka till mer hälsa

  8. Graviditet: Evidensläget för olika insatser mot tre komplikationer

  9. Felaktig syntes ger skev helhetsbild

  10. Evidens har kartlagts inom hela tandvården