Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Hur undersöker vi egentligen effekter?

Kommer den här insatsen leda till att fler personer kan försörja sig? Kommer det nya arbetssättet medföra att färre ungdomsbrottslingar återfaller i brott? Och hur är det med eventuella negativa konsekvenser?

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Sammanfattas forskningen rätt?

  2. Systematisk översikt: sex steg i arbetet

  3. Psykiatrisk heldygnsvård av unga – grundfrågorna måste tacklas

  4. Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning

  5. Anställning vid nedsatt intellektuell funktion

  6. KBT respektive ACT i behandling av långvarig smärta: Individuell kontra gruppvis terapi

  7. Protonstrålbehandling av cancer hos barn och vuxna

  8. Videomöte jämfört med fysiskt besök inom primärvården

  9. Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

  10. Tidig nappanvändning och amningsproblem