Vetenskap & Praxis

Protonstrålbehandling av cancer hos barn och vuxna

Vanlig strålbehandling utgörs av fotoner – oladdade partiklar utan massa som ska skada och krympa cancervävnaden. Om strålningen råkar skada även den friska vävnaden runt tumören kan patienten drabbas av problem och komplikationer.

Detta har väckt frågan om strålning med positivt laddade vätejoner (protoner) som kan riktas mer precist skulle vara mer skonsam för omkringliggande frisk vävnad – särskilt viktigt vid strålbehandling i bukhålan, nära känsliga organ som hjärna och lungor samt hos barn och ungdomar.

På förfrågan av ett regionalt cancercentrum har SBU undersökt saken. Efter strukturerad litteratursökning och granskning fann SBU sex välgjorda systematiska översikter med låg till måttlig risk för snedvridning (bias). Slutsatserna är likartade – dokumentationen för många cancertyper har låg tillförlitlighet eller kan inte bedömas. Men protonstrålning bedömdes av översiktsförfattarna som ett behandlingsalternativ för vissa patientgrupper. SBU har dock inte analyserat slutsatsen utifrån svenska förhållanden. [RL]

SBU:s svar finns på www.sbu.se/ut202117