Vetenskap & Praxis

Tidig nappanvändning och amningsproblem

Amning etableras oftast under barnets första levnadsveckor. Eftersom användning av napp tillfredsställer barnets sugreflex har frågan väckts om det kan störa amningen att barnet suger på napp. Socialstyrelsen ställde frågan till SBU:s upplysningstjänst.

Strukturerad litteratursökning i fyra data­baser identifierade inte någon syste­matisk över­sikt, däremot 13 olika studier av sambandet mellan nappintroduktion under de första levnadsveckorna och amning upp till tre månader. Elva är observationsstudier, där det är svårt att avgöra om eventuella amningsproblem kan ha orsakats av napp­användning eller av andra faktorer.

SBU:s upplysningstjänst har inte bedömt risken för snedvridning i studierna och refererar därför inte resultaten. Studierna listas dock och beskrivs i tabeller. [RL]

SBU:s svar finns på www.sbu.se/ut202114