Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Forskningen flyttar in i vardagen

Forskare intresserar sig alltmer för data som har samlats in för andra ändamål än forskning. Uppgifter från journaler, register och bärbara sensorer kan bearbetas med avancerad statistik för att söka mönster, samband och trender. Men så kallad real world data öppnar inte bara möjligheter. Det finns också risk för dolda felkällor och övertolkning av resultat.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Så beskrivs begreppet HTA

  2. Oklart vilken metod att operera halsmandlarna som är mest skonsam

  3. Vetenskapligt ovisst hur psykiatrin kan slippa tvång

  4. Beröm och logik ingår i program som dämpar barns utagerande

  5. Screening kan upptäcka våld hemma – men oklart om bra hjälp finns

  6. Patienter och personal beskriver vilka studier som de helst vill se – och varför

  7. Kärnfrågor för patienter och personal ska sporra forskare och finansiärer

  8. Så granskar man om ett test ger tillförlitliga svar

  9. Gallsten: Möjligt att tidig åtgärd är bättre vid akut pankreatit

  10. Ätstörning – patienter och personal har olika fokus