Insatser i vården vid långtidssjukskrivning

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter

Syftet med projektet har varit att utvärdera positiva och negativa effekter av olika sätt för hälso- och sjukvården att hantera, handlägga och följa upp personer som är, eller riskerar att bli, långvarigt sjukskrivna.