Förslag om ett nationellt hälsobibliotek

SBU:s förslag om hälsobibliotek på nätet ger vården samlad kunskap.

HälsobibliotekLäs mer om hur ett hälsobibliotek skulle kunna utformas

Folder om förstudien

Pressmeddelande (2013-04-29)

I en utredning som har genomförts på regeringens uppdrag föreslår SBU en nationell kunskapsbank på internet – ett hälsobibliotek.

SBU har undersökt hur ett nationellt hälsobibliotek på nätet kan utformas. Målet är att vårdpersonal och andra ska slippa surfa igenom mängder av irrelevant och ibland felaktig information på webben.

I stället ska man på ett enda ställe kunna söka efter beslutsunderlag: riktlinjer, handböcker, forskningsresultat och evidens, vetenskapliga rapporter, artiklar och information från vårdens professioner, huvudmän, akademin och de medicinska myndigheterna.

Om förslaget genomförs ska användarna med en enkel sökning kunna få fram samlad och giltig information från ett urval av vetenskapliga publikationer, databaser, systematiska översikter, stöd för beslut, kliniska riktlinjer, läkemedelsrekommendationer, rutiner och andra kunskapsdokument – nationellt och regionalt.

Det ska vara öppet för alla att söka i hälsobiblioteket på nätet. SBU:s förstudie föreslår också att en del kunskapskällor som idag är avgiftsbelagda skulle friköpas för nationell tillgång. Då skulle dessa uppslagsverk, handböcker och publikationer kunna nås oavsett var i landet som användaren befinner sig.

I sin utredning bygger SBU vidare på tankar och erfarenheter från olika håll, både inom Sverige och utanför. Till en början ska ett svenskt hälsobibliotek enligt uppdraget rikta sig till hälso­ och sjukvården, och efter hand ska det kunna byggas ut för omsorgen, patienter, brukare och allmänheten.

Förstudien om förutsättningarna för att skapa ett nationellt hälsobibliotek har överlämnats till Socialdepartementet.  

Kontakt

Projektledare, SBU: Ragnar Levi
Projektsekreterare, SBU: Lotta Mathiesen
e-post: halsobibliotek@sbu.se

SBU juni 2012