Evidens om covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala och internationella HTA-enheter och på SBU om covid-19.

Postcovid – behandling och rehabilitering

SBU har fått i uppdrag av regeringen att löpande utvärdera det vetenskapliga stödet för behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19.

Resultatet har publicerats kontinuerligt under uppdragstiden och har slutrapporterats i augusti 2022. Läs mer om projektet, besök vår evidenskarta samt se studier och tabeller.

Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19

Vilka forskningsfrågor prioriterar personer som drabbats av långvariga symtom vid covid-19 (postcovid eller postakut covid-19 syndrom), deras anhöriga, vårdpersonal och personer som forskar inom området?

SBU har inventerat forskningsfrågor samt låtit personer som berörs av tillståndet gemensamt prioritera bland dessa. Genom att lyfta fram forskningsfrågor som patienter, forskare och de som arbetar inom området själva prioriterar är målet att uppmärksamma var forskningsbehov finns.

Målet är att rapporten ska bidra till att välgjord och relevant forskning genomförs på frågor som bedöms särskilt angelägna. Detta kan gälla både forskning i form av enskilda nya studier, så kallad primärforskning, och i form av systematiska översikter där man sammanväger resultaten från flera primärstudier.

Huvudsakliga målgrupper för rapporten är forskare och forskningsfinansiärer samt myndigheter och organisationer som sammanställer forskning. Läs  rapporten

Långvariga symtom vid covid-19

SBU har fått regeringens uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19 (S2020/06019/FS (delvis)).

Tre frågor formulerades: vilka långvariga (>6 veckor) symtom förekommer hos personer med bekräftad* covid-19-infektion och hur vanliga är dessa; vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser är effektiva för långvariga symtom; vilka pågående eller opublicerade studier finns? Till rapporten

* I litteraturen angavs diagnoskriterier enligt WHO:s definition eller lokala/regionala riktlinjer.

Besvarade frågor av SBU:s upplysningstjänst

Regionalt

Internationellt

Information om vad de globala HTA-organisationerna som är medlemmar i INAHTA gör hittar ni här

Information från EUnetHTA finns här:

Senast publicerade (19 november, 2020)
Dexamethasone for the treatment of hospitalised patients with Covid-19