Evidens om covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala och internationella HTA-enheter och på SBU om covid-19.

Utvärdering av vård för långvariga symtom av covid-19

SBU har av regeringen fått i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2020. Läs mer om uppdraget här

Besvarade frågor av SBU:s upplysningstjänst

Frågor som hanteras av SBU:s upplysningstjänst

  • Vilka vetenskapliga studier finns om förekomst av kroniska symtom och sena effekter  som har samband med genomgången infektion med covid-19?

Regionalt

Internationellt

Information om vad de globala HTA-organisationerna som är medlemmar i INAHTA gör hittar ni här