Årsredovisning 2021

Under 2021 har SBU fortsatt att vara en angelägen myndighet som tillsammans med andra aktörer bidrar till en god och jämställd vård, hälsa och omsorg. Även under pandemiåret 2021 arbetade vi kontinuerligt med att utveckla en bra arbetsmiljö och goda förutsättningar för SBU:s engagerade och kompetenta medarbetare att förverkliga detta.