Evidens om covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala och internationella HTA-enheter och på SBU om covid-19.

Långvariga symtom vid covid-19

SBU har fått regeringens uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19 (S2020/06019/FS (delvis)).

Tre frågor formulerades: vilka långvariga (>6 veckor) symtom förekommer hos personer med bekräftad* covid-19-infektion och hur vanliga är dessa; vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser är effektiva för långvariga symtom; vilka pågående eller opublicerade studier finns? Till rapporten

*I litteraturen angavs diagnoskriterier enligt WHO:s definition eller lokala/regionala riktlinjer.

Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19

Projekt med mål att inventera och prioritera vilka forskningsfrågor personer som har långvariga symtom vid covid-19, deras anhöriga, och personal inom området anser viktigast att framtida forskning besvarar. Projektet kommer synkroniseras med det pågående SBU:s pågående uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19. Arbetet inkluderar engagemang av personer med tillståndet, anhöriga, personal samt forskare. Mer information om detta finns här

Projektet planeras slutredovisas våren 2021.

Besvarade frågor av SBU:s upplysningstjänst

Regionalt

Internationellt

Information om vad de globala HTA-organisationerna som är medlemmar i INAHTA gör hittar ni här

Information från EUnetHTA finns här:

Senast publicerade (19 november, 2020)
Dexamethasone for the treatment of hospitalised patients with Covid-19